CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY - NHIỆM KỲ: 2021-2024

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

Nguyễn Phúc Phận

Chủ tịch

0985222096

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Văn Dũng

Thành viên

3862270

0931600279
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đinh Thành Công

Thành viên

3862902

0904677790
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II

BAN KIỂM SOÁT
1
Bùi Sỹ Nguyên
Trưởng Ban
3862902
0908799002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2
Võ Thị Kim Trâm
Thành viên
3866363
0906445336
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3
Nguyễn Ngọc Hân
Thành viên
3864825
0905005449
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
III
BAN ĐIỀU HÀNH
 
1
Ban Giám đốc
 
1.1

Phạm Văn Dũng

Giám đốc

3862270

0931600279
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1.2
Bùi văn Trí
Phó Giám đốc

3859789

0935604599
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phòng Hành chính – Nghiệp vụ
2.1
Nguyễn Ngọc Hân
Trưởng Phòng
3864825
0905005449
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.2
Trần Thị Vy Ngân
Phó Trưởng Phòng
 3864825
0396201642
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3
Phòng Kế hoạch – Cung ứng
3.1 Bùi Sỹ Nguyên
Trưởng Phòng
3862902
0908799002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.2 Nguyễn Thị Thu Thủy
Phó Trưởng Phòng

3862902

0907999215

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.3

Kho hàng Sách – Văn phòng phẩm

(Lô D5, KCN Hòa Bình, P. Nguyễn Trãi, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum)

3862902

3821599

 
4
Phòng Kỹ thuật – Vật tư
4.1 Đỗ Xuân Hoàng
Trưởng Phòng
3919799
0985703006
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.2

Phân xưởng sản xuất thiết bị, đồ dùng dạy học

(Lô D5, KCN Hòa Bình, P. Nguyễn Trãi, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum)
3919799
 
4.3 Trịnh Minh Trạch
Quản đốc Phân xưởng
3919799
0935553199
 
5
Phòng Kế toán – Dự án
5.1
Trương Thị Như Uyên
Kế toán trưởng
3862534
0935367399
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.2

Vũ Thị Thúy Quỳnh

Phó Trưởng Phòng

3862534

0763607308
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6

Nhà sách Thời Đại

(706 Phan Đình Phùng, P. Quang Trung, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
3866363
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.1 Võ Thị Kim Trâm

Cửa hàng trưởng

3866363
0906445336
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.2 Lê Thị Anh Đào

Phó CHT

3866363

0935952399
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.3 Đinh Hữu Phú

Phó CHT

3866363

0818759996
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7

Nhà sách Đak Hà

(471 Hùng Vương, TT. Đak Hà, H. Đak Hà, tỉnh Kon Tum)

3827469
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.1

Nguyễn Thị Hương

Cửa hàng trưởng

3827469

0915440757

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.2 Mạc Đăng Pha

Phó CHT

3827469
0944938007
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8

Nhà sách Đak Tô

(208A Hùng Vương, TT. Đak Tô, H. Đak Tô, tỉnh Kon Tum)

3831888
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.1

Đào Nguyễn Bích Ngọc

Cửa hàng trưởng

3831888

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.2 Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó CHT

3831888

0339846079

 
9

Nhà sách Thanh Niên

(372 Trần Hưng Đạo, P. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum)
3861320
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9.1

Nguyễn Ích Dung

Cửa hàng trưởng

3861320

0935400899

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9.2

Hoàng Văn Sang

Phó CHT

3861320

0943844449

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10

Cửa hàng mua bán – sửa chữa thiết bị máy văn phòng

(254 Trần Hưng Đạo, P. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum)
10.1 Nguyễn Phú Thanh
Phụ trách
 
0976860343
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           

 

 

Additional information

Tắt Quảng Cáo [X]