KRT phỏng vấn Giám đốc Phạm Văn Dũng về vấn đề cắt giảm đầu tư công năm 2016

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum KRT phỏng vấn Giám đốc Phạm Văn Dũng về vấn đề cắt giảm đầu tư công năm 2016 ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.

 ( Video phỏng vấn đầy đủ tại đây ) - thuộc chương trình thời sự  KRT  ngày 01/01/2017

 KRT phỏng vấn Giám đốc Phạm Văn Dũng về vấn đề cắt giảm đầu tư công 2017

 

Additional information

Tắt Quảng Cáo [X]